Pracownia Techniki Sanitarnej
Oferta

Podstawowym obszarem działalności firmy jest projektowanie w zakresie branży sanitarnej:

  • projektowanie instalacji sanitarnych,
  • projektowanie instalacji wodociągowych,
  • projektowanie instalacji kanalizacyjnych,
  • projektowanie instalacji cieplnych,
  • projektowanie instalacji wentylacyjnych,
  • projektowanie instalacji gazowych.

Pracownia Techniki Sanitarnej oferuje fachową pomoc na etapie powstawania programów organizacyjno-użytkowych, wykonuje dokumentację projektową i kosztorysową, uczestniczy w realizacji przedsięwzięcia budowlanego pełniąc nadzory autorskie lub inwestorskie.

Szeroki profil działalności firmy umożliwia przedstawianie kompleksowych rozwiązań w zakresie instalacji, optymalizując gospodarkę wodą, powietrzem i energią, a także ułatwia proces budowlany zarówno na etapie projektowania jak i realizacji inwestycji.

Zapraszamy do współpracy pracownie architektoniczne, wielobranżowe biura projektów, inwestorów i wykonawców.